This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalSeminarium prezentujące potencjał polskich firm z sektora B+R

Wyślij Print Pobierz added: Marek Kubel-Grabau | 2015-09-28 00:33:34
aktualności

W dniu 9 czerwca br. w Ambasadzie RP w Londynie odbyło się seminarium pt. "R&D opportunities for UK business in Poland".

W dniu 9 czerwca br. w Ambasadzie RP w Londynie odbyło się seminarium pt. “R&D opportunities for UK business in Poland”. Wydarzenie, które zostało zorganizowane wspólnie przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie, Brytyjsko - Polską Izbę Handlową, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz firmą konsultingową PwC, miało na celu prezentację potencjału polskich firm z sektora innowacyjnych technologii oraz promocję Polski jako największego beneficjenta unijnych funduszy wśród panśtw UE. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przeznaczono ponad 8 mld euro. Jednym z programów będącym krajową implementacją polityki spojności jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego beneficjentem są przedsiębiorstwa, fundusze venture capital, jak również instytuty badawczo-rozwojowe, uczelnie, klastry i władze lokalne. Powyższy program ma na celu m.in. wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych oraz zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych. Seminarium otworzył Radca Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie, Pan Jerzy Bartosik,  który w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki funduszom unijnym przed Polską otwierają się nowe możliwości rozwojowe oraz szanse na realizację licznych projektów w dziedzinie innowacyjnej gospodarki, zwłaszcza w sektorze B+R. Następnie w swoim wystąpieniu przedstawiciel PAIiIZ-u mówił o atrakcyjności i potencjale Polski jako kraju stawiającym na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz o możliwościach inwestycyjnych. Ponadto uczestnicy seminarium dzieki prezentacji przedstawiciela PwC dowiedzieli sie jak znajdować polskich partnerów w celu budowy konsorcjum dla konkretnego projektu w sektorze B+R oraz w jaki sposób znajdować współfinansowanie dla tego typu przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podczas seminarium odbył sie panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Warszawskiej Akademii Wojskowej, którego celem było zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych Polski w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Po seminarium odbyła się sesja networkingowa, podczas której prelegenci i uczestnicy mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń I nawiązania nowych kontaktów.