Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpółki korporacyjne/kapitałowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-17 10:21:33
wielka brytania, spółki, prawo,

W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Finanse tych spółek są odseparowane od prywatnych finansów ich udziałowców, a więc i ryzyko uczestnictwa w takiej spółce jest dużo mniejsze i ogranicza się właściwie do wysokości wniesionych wkładów lub gwarancji.

Spółki te muszą być zarejestrowane (incorporated) w Companies House i muszą mieć przynajmniej jednego dyrektora (dwóch w przypadku spółki PLC), przy czym dyrektor musi mieć przynajmniej 16 lat.


Private company limited by shares
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów

 

Przy tej formie działalności odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki nie są dostępne w ofercie publicznej. Spółkę LTD można przekształcić w PLC, ale wymagana jest ponowna rejestracja.


Private company limited by guarantee
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia

 

Ten rodzaj spółki nie posiada kapitału akcyjnego, a jej udziałowcy są raczej poręczycielami niż akcjonariuszami. Wysokość poręczenia jest ustalona dla każdego z udziałowców spółki (zwykle jest to niewielka suma) i jest ustalana na wypadek likwidacji spółki. Z tej formy prawnej często korzystają kluby, związki studenckie, organizacje charytatywne, stowarzyszenia sportowe itp.


Private unlimited company

 

Udziałowcy tego typu spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem. Jednakże obowiązek odpowiedzialności i pokrycia istniejących zobowiązań powstaje dopiero z chwilą formalnego rozpoczęcia likwidacji spółki. Oznacza to, że w czasie trwania spółki długi wierzycieli mogą być odzyskiwane jedynie z majątku spółki, natomiast prywatne mienie członków i udziałowców spółki pozostaje bezpieczne do czasu rozpoczęcia formalnej likwidacji spółki.

Spółka może, ale nie musi, posiadać kapitał akcyjny. W związku z tym, iż odpowiedzialność udziałowców za zobowiązania spółki nie jest ograniczona, wymogi co do upubliczniania informacji na jej temat są ograniczone.


Public limited company

 

Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki są dostępne w ofercie publicznej. Wymóg minimalnego kapitału wynosi 50 tys. funtów. Ta forma organizacyjno-prawna jest odpowiednia dla dużych przedsięwzięć, w których pozyskanie dużego kapitału jest jednym z warunków powodzenia. Spółka ta musi mieć co najmniej dwóch udziałowców (akcjonariuszy), a odpowiedzialność finansowa akcjonariuszy ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. PLC ma obowiązek emisji akcji o wartości nominalnej, które muszą się znaleźć w ofercie publicznej przed rozpoczęciem działalności spółki.

PLC musi mieć przynajmniej dwóch dyrektorów, którzy mogą być jednocześnie udziałowcami i wykwalifikowanego sekretarza, przy czym przynajmniej jeden dyrektor musi być osobą fizyczną w wieku 16 lat lub więcej. PLC ma prawo emitowania papierów wartościowych (akcji) i ich sprzedaży w ofercie publicznej – zazwyczaj na Giełdzie, co ułatwia pozyskiwanie kapitału, ale wiąże się z obowiązkami informacyjnymi.

Prowadzenie przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o spółkach kapitałowych wymaga w pierwszym rzędzie rejestracji spółki (incorporation) w rejestrze przedsiębiorstw Companies House, czyli odpowiedniku polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja przedsiębiorstwa tworzy dużą liczbę zobowiązań. Dlatego przed ostateczną decyzją zasadne jest skorzystanie z porady prawnika lub księgowego i sprawdzenie, czy jest to najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rejestracja spółki korporacyjnej

 

Spółkę można zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z usług firm pośredniczących (company formation agent).

Aby zarejestrować spółkę potrzebne są:·

  • Formularz rejestracyjny IN01 (dostępny do pobrania), zawierający wnioskowaną nazwę spółki, lokalizację jej siedziby, zakres działania, proponowany skład władz, podział udziałów, oświadczenie co do kapitału własnego spółki lub poręczenia
  • Memorandum of Association - spełnia rolę umowy założycielskiej. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company. Po zarejestrowaniu spółki dokument ten nie będzie odgrywał istotnej roli w dalszym życiu przedsiębiorstwa

Articles of Association (AoA) pełni rolę statutu spółki, określa prawa udziałowców / akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów / akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.
Rejestracji spółki można dokonać samodzielnie nawet bez wychodzenia z domu.

Rejestracja spółki drogą elektroniczną jest oparta na wykorzystaniu Memorandum oraz Articles of Association w ich wzorcowej –modelowej formie. Kopię wszelkich dokumentów i zaświadczenie dokonaniu rejestracji otrzymuje się wówczas na wskazany adres.e mail (za dodatkową opłatą również w wersji papierowej).

To jednak droga raczej dla doświadczonych biznesmenów, bo na poradę w trakcie elektronicznej rejestracji nie ma co liczyć.
Zgodnie z postanowieniami Companies Act 2006 spółka zobowiązana jest do posiadania biura (registered office). Biuro musi mieć adres, pod który można dostarczyć korespondencję. Biuro nie musi znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być np. adresem biura rachunkowego, ale władze spółki mają obowiązek zapewnienia płynnego odbioru korespondencji.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert