Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-17 10:08:23
wielka brytania, handel, eksport, import, gospodarka

Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem z udziałem 3,5 proc.

 

 

Według Office for National Statistics (ONS) w 2013 r. łączna wartość brytyjskich obrotów handlowych ze światem obliczono na ok. 717 mld funtów. Wartość eksportu wyniosła 306,8 mld funtów, natomiast import towarów do Wielkiej Brytanii był na poziomie 417 mld funtów. Deficyt handlowy wyniósł 110,2 mld funtów i był na zbliżonym poziomie jak w 2012 roku (108,7 mld funtów).

 

 

Źródło: Bank Światowy
 

Warto jednak podkreślić, że był to dobry rok dla brytyjskiego eksportu, który w skali całego roku wzrósł o 15 proc. Pod koniec 2013 roku zanotowano jednak spowolnienie wymiany handlowej. W czwartym kwartale 2013 r. zarówno wartość importu jak i eksportu spadła nieznacznie w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. (odpowiednio o 1,1 proc. i 3,2 proc). Ta tendencja utrzymała się i w 2014 roku, gdzie po trzech kwartałach eksport był o ok. 7 proc. niższy niż rok wcześniej, a import o ok. 6 proc.

Najważniejszym partnerem handlowym są dla Wielkiej Brytanii kraje Unii Europejskiej. Według danych szacunkowych eksport towarów z Wielkiej Brytanii do krajów UE w 2013 r. wyniósł 150,8 mld funtów w porównaniu z 149,8 mld funtów w 2012 roku i jest to wzrost o 0,7 proc.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Według ONS całkowity import z krajów UE do Wielkiej Brytanii w 2013 r. wyniósł 216,8 mld funtów (w 2012 r. wyniósł 207 mld funtów). W porównaniu z 2012 r. import wzrósł o 4,7 proc. Głównym partnerem eksportowym są Niemcy (19,5 proc. udziału w rynku), na dalszych miejscach plasują się Francja (17 proc.), Holandia (15,7 proc.), Irlandia (13,4 proc.) oraz Belgia (6,9 proc.)

 

Najważniejsze towary eksportowane do państw UE

 

 • paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne
 • reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne
 • produkty farmaceutyczne
 • pojazdy
 • maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV

 

Główni importerzy towarów do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to: Niemcy (24,6 proc.), Holandia (15,7 proc.), Francja (11,2 proc.), Belgia (9.1 proc.), Włochy (7,9 proc).
Jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie, to najistotniejszym brytyjskimi partnerem handlowym są: Stany Zjednoczone - na które przypada ponad jedna czwarta brytyjskiego eksportu i ponad 15 proc. importu - i Chiny – 8.9 proc. udziału w eksporcie i 18,6 proc. w imporcie.
Ważnymi partnerami w eksporcie są również: Korea Płd. (4,5 proc), Szwajcaria (4,3 proc.) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (4,1 proc.). Liczącymi się importerami na brytyjski rynek są również: Norwegia (9,7 proc.), Hong Kong (4,0 proc.) oraz Szwajcaria (3,9 proc.).
 

Najważniejsze towary eksportowe

 • reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne
 • pojazdy
 • paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne
 • maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV
 • produkty farmaceutyczne


Według danych szacunkowych eksport towarów z Wielkiej Brytanii do krajów spoza UE w 2013 r wyniósł 148,5 mld funtów w porównaniu z 146,7 mld funtów w 2012 roku i był to wzrost o 1,2 proc.

Według danych ONS całkowity import towarów z krajów spoza UE do Wielkiej Brytanii w 2013 r. wyniósł 192,3 mld funtów (w 2012 r. wyniósł 199,3 mld funtów). W porównaniu z 2012 r. import zmniejszył się o 3,5 proc.


Handel z Polską

 

W 2013 r. polski eksport do Wielkiej Brytanii osiągnął poziom prawie 10,078 mld euro i był o 3,8 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import z tego rynku wzrósł o 9,2 proc., do poziomu ponad 4,1 mld euro. W rezultacie nadwyżka w obrotach z Wielką Brytanią zwiększyła się do 5,969 mld euro.

 

W 2013 r. najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie na rynek brytyjski stanowiły:

 

 • wyroby przemysłu elektromaszynowego (46,32 proc.)
 • artykuły rolno-spożywcze (12,77 proc.)
 • wyroby przem. chemicznego + tworzywa sztuczne (11,33 proc.)

 

W polskim imporcie z Wielkiej Brytanii największą cześć stanowią wyroby elektromaszynowe, których udział w roku 2013 wyniósł 32,88 proc.
Kolejne miejsca w imporcie do Polski z Wielkiej Brytanii zajęły wyroby chemiczne oraz artykuły rolno-spożywcze. Ich udział w przywozie z rynku brytyjskiego wyniósł 25,45 proc. i 9,88 proc.
Warto podkreślić stosunkowo szybki rozwój polsko-brytyjskiej wymiany handlowej, zwłaszcza po stronie polskiego eksportu. W 2012 r. w rezultacie relatywnie szybkiego wzrostu wywozu na ten rynek wysunął się on na 2. miejsce wśród głównych rynków eksportowych (z udziałem 6,7 proc.) wobec miejsca 4. w 2008 r. (5,8 proc. udziału). Natomiast nieznacznie zmniejszyło się znaczenie Wielkiej Brytanii w imporcie do Polski. O ile w 2008 r. znajdowała się na miejscu 8. z udziałem 2,8 proc., to w 2012 r. spadła na miejsce 9. z udziałem 2,4 proc.
Takie umocnienie pozycji Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie w latach 2008-2012 było rezultatem jego dynamicznego wzrostu w tym czasie, tj. o 42,6 proc., podczas gdy w skali ogólnej zwiększył się on o ok. 22 proc.. Natomiast wspomniane wyżej zmniejszenie udziału tego rynku po stronie importu wynikało ze spadku przywozu z Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich pięciu lat o 8,8 proc. wobec jego przeciętnego wzrostu o 6,5 proc.

 

Polsko-brytyjska wymiana handlowa

 

W ostatnich latach polsko - brytyjska wymiana handlowa odnotowywała okres rozwoju, szczególnie pod względem tempa wzrostu polskiego eksportu, który w latach 2002-2013 rósł nieprzerwanie.

Wielka Brytania od wielu lat należy do dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Polski. Zgodnie z danymi HM Revenue & Customs, Polska zajęła w grudniu 2013 r. 22. pozycję wśród największych odbiorców towarów z Wielkiej Brytanii (łączna wartość eksportu z Wielkiej Brytanii do Polski – ok. 3,89 mld funtów w okresie roku do grudnia 2013 r.) oraz 12. pozycję w grudniu 2013 r. w rankingu największych importerów z łączną wartością importu na poziomie ok. 7,86 mld funtów w okresie roku do grudnia 2013 r.

W strukturze polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii dominują zwykle towary o wysokim stopniu przetworzenia; najpopularniejsze kategorie w polskim eksporcie to m.in.: urządzenia mechaniczne i aparatura, w tym telekomunikacyjne, do zapisu i odtwarzania dźwięku, pojazdy drogowe, maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych, maszyny elektryczne, aparaty i inne urządzenia, meble i części meblowe.

W przypadku towarów eksportowych z Wielkiej Brytanii do Polski, dominują również te o wysokim stopniu przetworzenia, jak np.: produkty medyczne i farmaceutyczne, pojazdy drogowe, maszyny specjalistyczne dla określonych gałęzi przemysłu, ropa naftowa, pochodne ropy naftowej i materiały pokrewne.


Potencjał i perspektywy

 

Rynek brytyjski jest rynkiem niezwykle wymagającym, jednocześnie jednak stwarzającym ogromną szansę dla polskich eksporterów ze względu na wysoką chłonność oraz tradycyjnie pozytywny odbiór towarów pochodzenia polskiego. Szczególne miejsce w polskim eksporcie do Wielkiej Brytanii zajmuje sektor rolno-spożywczy, którego wartość rośnie. Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do wielkiej Brytanii wyniosła w 2013 roku ok. 1,5 mld euro.
Rok 2014 utrwalił tę tendencje - w pierwszym kwartale 2014 r. wartość produktów rolno-spożywczych wywiezionych do Wielkiej Brytanii osiągnęła 0,4 mld euro, czyli 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r, plasując brytyjski rynek na drugim miejscu wśród odbiorców tej grupy produktów. Tendencja wzrostowa utrzymuje się m.in. w sprzedaży polskiego mięsa. W 2008 r. Brytyjczycy kupili od nas mięso o łącznej wartości 29,4 mln funtów. W 2013 r. wartość sprzedanego na wyspy mięsa osiągnęła 6-krotnie większy poziom - 188,9 mln funtów.
Duże sieci handlowe istniejące w Wielkiej Brytanii takie jak Tesco, ASDA, Morrisons, Sainsbury’s w dalszym ciągu postrzegają polski przemysł rolno-spożywczy jako dostarczyciela tanich, smacznych i naturalnych produktów żywnościowych.

Oprócz rosnącego cały czas udziału polskich produktów żywnościowych w rynku brytyjskim, dynamicznie rozwija się także rynek drobnych inwestycji Polaków przybywających do Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim są to polskie hurtownie spożywcze, których jest tutaj kilkadziesiąt, kilkaset mniejszych i większych sklepów z polską żywnością - ten segment rynku rozwija się bardzo dynamicznie. Powstały także polskie masarnie, piekarnie, cukiernie.

Jeśli chodzi o firmy, to jest ich szeroki wachlarz. Są zarówno firmy duże i dobrze znane, jak choćby: Krakus, Morliny, Pudliszki, Sokołów, Delma, Winiary, Wedel, Wawel, Tymbark, Kamis, ale są także te mniejsze jak Profi, Tarczyński, Virtu czy Mlekpol.

W Wielkiej Brytanii nie ma polskich inwestycji w przemysł rolno-spożywczy, dlatego sektor ten może stanowić niszę rynkową dla potencjalnych polskich inwestorów.
Obserwuje się wzrost zainteresowania firm brytyjskich współpracą z przedsiębiorstwami polskimi w sektorze kooperacji przemysłowej, zarówno w postaci tzw. direct sourcing, jak i contract manufacturing. Chodzi przede wszystkim o zlecanie przez firmy brytyjskie części własnej produkcji do realizacji w Polsce czy to w odniesieniu do wyrobów gotowych, czy też komponentów.
Wieloletnia tradycja oraz doskonała jakość produkcji przyczyniła się do dynamicznego rozwoju sektora meblarskiego w Polsce, a obecność producentów sektora na rynku brytyjskim oraz prowadzone działania promocyjne zwiększyły rozpoznawalność polskich mebli na rynku brytyjskim. Nadal obserwuje się dużą chłonność rynku brytyjskiego na te towary i w perspektywie w dalszym ciągu istnieją możliwości zwiększenia sprzedaży do Wielkiej Brytanii.
Wielka Brytania ma znaczący potencjał w sektorze tworzyw sztucznych przetwarzając blisko 5 mln ton rocznie. Wartość samego przemysłu plastikowego wynosi 18 mld funtów. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na plastik w Wielkiej Brytanii, należy wskazać na możliwości rozwoju polskich firm specjalizujących się w wytwarzaniu oraz jego przetwarzaniu.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nowe <a href=Implanty Toruń nowoczesna stomatologia">

Nowe Implanty ...

Dobry Dentysta Toruń - Gabinet stomatologiczny Czym jest proteza w jeden dzień i dlaczego różni ...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Marian Poręba Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę
Automatyczne <a href=Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i Maszyny rozlewnicze">

Automatyczne Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i ...

Automatyczne Nalewarki Toruń - Producent nalewarek Toruń – Maszyny rozlewnicze Maszyny rozlewnic...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość Toruń - Biuro rachunkowe Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawiązania współpracy z biu...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Barbara Machoń Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert